Google »

Voorwaarden

Om als school solo apparatuur verantwoord te kunnen invoeren en gebruiken, moet er voldaan worden aan de volgende voorwaarden:
er is een schoolaudioloog beschikbaar
er is een technisch vakman beschikbaar
er is een vakinhoudelijke deskundige beschikbaar
er is minimaal jaarlijks scholing voor leerkrachten en logopedisten

Criteria


Binnen het cluster 2 onderwijs dragen TOS leerlingen met auditieve verwerkingsproblemen, die uitvallen op "spraakverstaan in ruis", solo apparatuur. Dit om hun optimale toegang te geven tot het mondelinge taalaanbod. In principe kan solo apparatuur ingezet worden vanaf groep 2.

De solo apparatuur kan in principe gedragen blijven worden, ook als een kind ouder wordt. Wel is het belangrijk om het dragen ervan jaarlijks te evalueren. Wanneer kinderen taalvaardiger worden en zij meer top down strategieŽn beheersen om informatie tot zich te nemen, kan de meerwaarde van solo apparatuur wegvallen. Ook kunnen kinderen sterker worden in de auditieve vaardigheden, waardoor zij via bottom up strategieŽn makkelijker tot spraakverstaan en begrip kunnen komen. Wanneer het gebruik van de solo apparatuur jaarlijks geŽvalueerd wordt, kan jaarlijks worden bekeken of er met een bepaalde leerling door wordt gegaan met de solo apparatuur, of dat het gebruik ervan stopt.

Hoe wordt bepaald of een kind een auditief verwerkingsprobleem heeft en of solo apparatuur geÔndiceerd is, wordt omschreven onder het kopje "het onderzoek naar de auditieve verwerking". Onder 'keuze apparatuur' (links in het menu) is terug te vinden welk type apparatuur het best gebruikt kan worden voor deze kinderen. Het verdient hierbij de voorkeur binnen school zoveel mogelijk te kiezen voor ťťn type apparatuur. Dit zodat solo apparatuur die niet meer nodig is, gemakkelijk elders kan worden ingezet. Leerkrachten zijn dan ook bekend met de werking en bediening van de apparatuur en hoeven zich er niet telkens opnieuw in te verdiepen.

Alle kinderen met aangetoonde auditieve verwerkingsproblemen, waarbij het spraakverstaan in ruis uitvalt, dragen solo apparatuur. Hieronder worden een aantal subgroepen van leerlingen apart besproken. Wanneer leerlingen vanuit een reguliere setting met solo apparatuur de school binnenkomen, wordt deze standaard gebruikt in de nieuwe klas binnen het cluster 2 onderwijs. Het gebruik van de solo apparatuur kan worden geŽvalueerd tijdens de jaarlijkse evaluatie periode (zie kopje "evaluatie op de langere termijn").

Kinderen met auditieve verwerkingsproblemen waarbij het spraakverstaan in ruis uitvalt
Kinderen met auditieve verwerkingsproblemen waarbij het spraakverstaan in ruis gedeeltelijk of niet uitvalt
De leerling met aandacht- en concentratie problemen
De leerling met fonologische stoornissen
Jongere kinderen - in groep 1 van het cluster 2 onderwijs
Leerlingen met gehoorproblemen binnen het TOS onderwijs

Solo apparatuur bij leerlingen met TOS


Wanneer er bij leerlingen vragen zijn over de auditieve verwerking, zullen er een aantal stappen moeten worden ondernomen, om te bekijken of er sprake is van auditieve verwerkingsproblematiek en of solo apparatuur zou kunnen worden ingezet. Hieronder worden de stappen achtereenvolgens beschreven.
Het voortraject
Pre-meting
De proefperiode
De nameting
Evaluatie langere termijn

052-3219_D02P6_Roger_MyLink.jpg
Roger mylink
 Packshot_Roger_Focus_SlimTube_052-3272D02-P2.png
Roger focus

Solo apparatuur op school


Monitoring in de klas
Audiologische controle
Vervanging
Schoolverlaters

Beheer van de apparatuur op school


Afstemmen frequenties
Programmeren van de apparatuur