Google »

Kinderen met auditieve verwerkingsproblemen, waarbij het spraakverstaan in ruis uitvalt

Alle kinderen met aangetoonde auditieve verwerkingsproblematiek, waarbij de score van het spraakverstaan in ruis op de testen uitval laat zien, dragen in principe solo apparatuur. De testbatterij "auditieve verwerking" van dr. K. Neijenhuis wordt vaak gebruikt om auditieve verwerkingsproblemen in kaart te brengen. Deze testbatterij kan worden afgenomen onder verantwoordelijkheid van een audioloog, bijvoorbeeld binnen een audiologisch centrum.

Naast audiologische toetsen om de auditieve verwerking in kaart te brengen, is het heel belangrijk om ook het auditief functioneren in de klas goed in beeld te brengen. Later kunnen deze gegevens gebruikt worden om de meerwaarde van de solo apparatuur te kunnen meten en vaststellen (dus om het gebruik van de apparatuur te kunnen evalueren).