Google »

Doel solo apparatuur

Het onderliggende doel van solo apparatuur is dat de stem van de leerkracht weer verstaanbaar wordt overgedragen op de leerling. Randvoorwaarde hierbij is dat er sprake is van een lessituatie waarin auditieve informatieoverdracht plaatsvindt.

Solo apparatuur neemt de stem van de leerkracht op dicht bij de mond, zendt de informatie via FM verbinding naar de ontvanger, en de ontvanger biedt het geluidssignaal rechtstreeks aan op het oor.

Het gebruik van de apparatuur zorgt ervoor dat de stem van de leerkracht onafhankelijk van de afstand tussen leerkracht en leerling op een constant geluidsniveau wordt aangeboden alsof de spraak met 70-80 dB bij het oor komt. Bij normale instelling van de apparatuur betekent dit dat dit geluid ruim boven het omgevingsgeluid uitkomt; dit resulteert in een verbetering van 20-30 dB in de signaal-ruis verhouding.

Doelen gebruik solo apparatuur:
Het auditieve leersignaal voor de leerling toegankelijker maken (optimaliseren)
Geen last meer van storende achtergrondgeluiden
Hoog redundante spraak/informatie aanbieden
Afstand bron/luisteraar overbruggen
Minimaliseren van invloed akoestiek
Aanbieden van het juiste spraakmodel (inslijpen, auditief bombardement)

De doelen en randvoorwaarden zijn bepalend voor de keuze in merk/type van de solo apparatuur.

De volgende punten worden hier achtereenvolgens besproken. Voor meer informatie over de punten kunt u op het betreffende item klikken.

Hoorbaarheid
Verstaanbaarheid
Effecten van stoorgeluid
Algemene normen voor akoestiek
Normen voor doelgroep kinderen in cluster 2
Wel of geen solo apparatuur
Bij-effecten van solo apparatuur
Verantwoordelijkheden