Google »

Algemeen

1)Wat is solo apparatuur en voor wie is deze bedoeld?
doel van de apparatuur
doelgroep TOS
doelgroep doof/sh
doelgroep regulier

2) Kan ik de solo apparatuur ook thuis gebruiken?
Voor leerlingen in het reguliere onderwijs waarvan de verzekering de solo apparatuur vergoed heeft, kan de solo apparatuur ook thuis gedragen worden. Voor leerlingen binnen het cluster 2 onderwijs geldt dat de solo apparatuur eigendom van school is en niet mee naar huis gegeven kan worden. In sommige gevallen is het mogelijk solo apparatuur via de zorgverzekeraar aan te vragen, voor in de thuissituatie.

3) Heeft mijn kind de solo apparatuur de hele lesdag nodig?
wanneer dragen doof/sh
wanneer dragen TOS
wanneer dragen regulier onderwijs

4) Heeft mijn kind de solo apparatuur voor altijd nodig?
Nee, leerlingen met TOS kunnen door groei in auditieve vaardigheden en taalontwikkeling de solo apparatuur in een later stadium niet meer nodig hebben. Daarom wordt het gebruik van de apparatuur jaarlijks geevalueerd.

Leerlingen die doof of slechthorend zijn kunnen, afhankelijk van de hoormogelijkheden en situatie, wel of geen meerwaarde hebben van de solo apparatuur. Leerlingen die bijvoorbeeld met hun hoortoestellen/CI niet tot spraakverstaan komen, zullen geen meerwaarde ervaren aan solo gebruik. Daarom wordt op de leeftijd van 9 jaar het gebruik van de solo apparatuur bij d/sh leerlingen geevalueerd. Er zijn ook leerlingen in de tienerleeftijd die de solo apparatuur als niet prettig ervaren (ruist, piept) of die de solo apparatuur niet willen dragen omdat deze hen in een uitzonderingspositie brengt. Het blijft daarom belangrijk de technische werking en de meerwaarde van de de apparatuur geregeld in beeld te brengen.

5) Hoe maak ik de leerling wegwijs in het gebruik van solo apparatuur?
de leerling voorbereiden

6) Hoe maak ik de leerkracht wegwijs in het gebruik van solo apparatuur?
de leerkracht voorbereiden

Regulier onderwijs

1) Voor welk type solo apparatuur kies ik?
keuzemodel regulier onderwijs

2) Wat zijn auditieve verwerkingsproblemen en hoe herken ik deze?
kenmerken AVP

3) Wie betaalt de solo apparatuur?
vergoedingsregeling

4) Hoe kom ik aan solo apparatuur?
een proef aanvragen

5) Ik twijfel of de apparatuur de leerling helpt. Wat moet ik nu doen?
meerwaarde in kaart brengen

6) De leerling wil de solo apparatuur niet meer gebruiken, wat nu?
beleving leerling in kaart brengen
een leerling die klaagt

7) Het apparaat werkt niet. Wat nu?
werking controleren

8) De solo apparatuur is al heel oud. Kan hij vervangen worden?
apparatuur vervangen

9) Hoe kan ik ouders informeren over de solo apparatuur?
communicatie met ouders

10) Wat moet je doen als je van verzekering verandert?
→ Omdat de apparatuur in bruikleen is van de oude zorgverzekeraar, zou je eigenlijk de apparatuur moeten terugsturen naar de leverancier en een nieuwe set moeten aanvragen bij de nieuwe zorgverzekeraar. Ook is het mogelijk om de nieuwe zorgverzekeraar te vragen het bruiklenerschap van de bestaande set over te nemen. Je kan ook niets doen en afwachten: de meeste verzekeringen vragen de apparatuur in bruikleen niet terug op het moment dat je de verzekering bij hen beeindigt.

Cluster 2 onderwijs

1) Wat heb ik als school nodig om solo apparatuur binnen de school te kunnen implementeren en behouden?
voorwaarden solo

2) Voor welk type solo apparatuur kies ik?
keuzemodel cluster 2

3) Wie betaalt de solo apparatuur?
→ Voor leerlingen binnen het cluster 2 onderwijs is de school verantwoordelijk voor het geschikt en toegankelijk maken van het onderwijs. Dit kan de school doen d.m.v. de inzet van solo apparatuur.

4) Hoe ga ik om met meerdere leerlingen in een klas/school die solo apparatuur hebben?
frequenties afstemmen

5) Hoe informeer ik ouders over de solo apparatuur?
ouders informeren

Solo apparatuur bij leerlingen met TOS

1) Wat zijn auditieve verwerkingsproblemen en hoe herken ik deze?
kenmerken AVP

2) Ik twijfel of de leerling meerwaarde heeft bij zijn/haar solo apparatuur. Wat moet ik doen?
evalueren solo gebruik

3) Het apparaat werkt niet, wat nu?
werking controleren

Solo apparatuur bij D/SH leerlingen

1) Ik twijfel of een leerling meerwaarde heeft aan zijn/haar solo apparatuur. Wat moet ik doen?
evalueren solo gebruik

2) Het apparaat werkt niet, wat nu?
werking controleren