Google »

Twijfels aan de meerwaarde

Wanneer de leerkracht in de klas twijfelt aan de meerwaarde van de solo apparatuur, is het allereerst belangrijk om de werking ervan goed te controleren. Wanneer de solo apparatuur goed lijkt te werken en het gehoor van de leerling in orde blijkt, kan de meerwaarde van de solo apparatuur in kaart gebracht worden. Zeker bij leerlingen met auditieve verwerkingsproblemen kan de solo apparatuur na verloop van tijd zijn meerwaarde verliezen. Wanneer leerlingen taalvaardiger worden, kan de auditieve verwerking verbeteren en kunnen leerlingen beter compenseren. In die gevallen kan het gebruik van de solo apparatuur na verloop van tijd worden afgebouwd. Het is belangrijk om, wanneer u twijfelt aan de meerwaarde van de apparatuur, altijd te overleggen met ouders en audioloog.

Inzetten van vragenlijsten


Naast audiologische informatie, is het in veel gevallen belangrijk om ook in de praktijk te bekijken hoe de leerling functioneert met zijn/haar solo apparatuur, en hoe de leerling het dragen van deze apparatuur zelf ervaart. Daarvoor zijn er een aantal vragenlijsten beschikbaar.

De vragenlijsten geven in eerste instantie een goed beeld van het auditief functioneren van de leerling in verschillende situaties. Maar ze zijn ook ontworpen om te bepalen of de solo apparatuur een meerwaarde heeft voor de desbetreffende leerling. De apparatuur evalueren gebeurt door de lijsten in te vullen voor het functioneren met solo, en het functioneren zonder solo.

Vragenlijsten functioneren met solo


De afgelopen periode heeft de leerling consequent solo apparatuur gedragen. De leerkracht heeft dus een duidelijk beeld van het functioneren van de leerling met solo apparatuur. De Life-NL lijst kan nu worden ingevuld als pre meting. Hierin komt het beeld naar voren van hoe een leerling met solo apparatuur functioneert. De lijsten kunnen ingevuld worden door de leerkracht ( leerkrachtversie (.doc)) en de leerling ( leerlingversie tot 9 jaar (.doc) of  leerlingversie vanaf 9 jaar (.doc)).  Hier (.pdf) vindt u de handleiding van de LIFE lijsten.

Vragenlijsten functioneren zonder solo


De lijsten voor het functioneren met solo apparatuur zijn ingevuld. Nu volgt een periode waarin de leerling de solo apparatuur niet draagt (1 tot 2 weken lang). Na afloop van deze periode wordt dezelfde Life opnieuw ingevuld. De lijsten kunnen wederom ingevuld worden door de leerkracht en de leerling.

Wanneer de leerkracht voldoende beeld heeft gekregen van het functioneren zonder solo apparatuur, kan deze periode heel kort gehouden worden (1 week). Wanneer de leerkracht niet snel een beeld krijgt van het functioneren met solo apparatuur, kan deze periode worden verlengd naar maximaal 3 weken.

informatie LIFE-NL

Overige vragenlijsten


Naast het in kaart brengen van het verstaan in verschillende situaties, kan het interessant zijn om ook te bekijken op welke momenten de apparatuur wordt ingezet, en hoe de ervaringen met het gebruik van de apparatuur zijn. Zeker wanneer leerlingen klagen over hun apparatuur, kan het in kaart brengen van de ervaringen van de leerling van belang zijn. Dit kan worden gedaan door de vragenlijst naar gebruik van solo apparatuur in te vullen. Deze lijst is er zowel in  leerlingversie (.doc) als in  leerkrachtversie (.doc). De lijst is oorspronkelijk ontworpen door het AC van Sint Marie te Eindhoven, in september 2005.

Eventueel kan ook de SIFTER gebruikt worden. Deze vragenlijst geeft een breed beeld van het functioneren van de leerling met hoorproblemen en brengt mogelijke risicogebieden in de ontwikkeling aan het licht  Sifter (.pdf).

Beslissing wel/geen solo


Samen met de door de audioloog afgenomen testen, vormen de ingevulde LIFE vragenlijsten de onderbouwing voor het wel of niet behouden van de solo apparatuur. De overige vragenlijsten kunnen deze keuze eventueel mede onderbouwen. In overleg met de audioloog wordt een definitief besluit genomen over het wel of niet continueren van de solo apparatuur.