Google »

Keuze apparatuur

De afgelopen jaren is de ontwikkeling van solo apparatuur enorm toegenomen. Voordeel voor de clienten zijn toegenomen keuzemogelijkheid en voortdurende innovatie. Toename van keuzemogelijkheid is leuk voor de kritische en welingelichte consument. Zonder goede informatie en inzicht in de criteria zie je al gauw door de bomen het bos niet meer. Daarom hebben we criteria geformuleerd. Deze criteria worden eerst besproken voor de leerlingen binnen het intensieve arrangement van het cluster 2 onderwijs. Waarop een opsomming van mogelijkheden voor de keuze van apparatuur volgt. Daarna volgt een beschrijving van de keuzemogelijkheden voor verschillende doelgroepen buiten het cluster 2 onderwijs. Voor elke doelgroep wordt geformuleerd welke eisen en wensen van toepassing zijn.

Keuzemodel binnen het intensieve arrangement


Criteria
1.Aantal zenders
2.Bereik van de zender
3.Wisselen frequentie
4.Terugspreekmogelijkheid
5.Bedieningsgemak
6.Doelgroep
7.Kwetsbaarheid
8.Technische ondersteuning
Klik hier voor een uitgebreide beschrijving van de criteria.

Keuzemodel voor leerlingen in het reguliere onderwijs


Slechthorende leerlingen
Kinderen met signaal-ruis problemen
Kinderen met fonologische problemen
Slechthorende jongeren
Jongeren met signaal-ruis problemen

Keuze mogelijkheden apparatuur


1.Phonak solo apparatuur
Eventueel in combinatie met:
Wall-pilots, zodat zend/ontvangstfrequentie automatisch wordt aangepast
Roger Multimedia hub
Roger Pass-around
Dynamic Sound Field
Voor het voortgezet regulier onderwijs kan gekozen worden voor de Roger Pen.
2.Bellman Domino Pro:
zender/ontvanger set.
Kan met zowel koptelefoon als neklus geleverd worden.
Digitaal gecodeerd zendsignaal.
Microfoon ook op ontvanger aanwezig. Klik hier http://www.multicaresystems.nl/Bellman_Domino_Pro_560.html voor meer informatie over dit systeem.
3.Hear Solutions
Hear it All en SPL.
Klik hier http://hearsolutions.nl/producten/solo-apparatuur/ voor meer informatie over dit systeem.
4.Voor Cochlear BAHA (4 of 5) en CI (Nucleus 6) de draadloze mini microfoon. Klik hier http://www.cochlear.com/wps/wcm/connect/nl/home/discover/cochlear-wireless-accessories/mini-microphone/ voor meer informatie over dit systeem.