Google »

Inleiding

Kentalis biedt niet alleen zorg, onderwijs en diagnostiek aan mensen voor wie horen of communiceren niet vanzelfsprekend is. Ze ontwikkelt ook voortdurend nieuwe kennis over hoor- en communicatieproblemen en deelt deze kennis graag met u. Op deze website vindt u richtlijnen voor het gebruik van solo apparatuur bij kinderen.

Als u een cursus wilt volgen voor basiskennis rondom gehoorverlies kunt u terecht bij https://www.kentalisshop.nl/nl/audiologie-de-basis-online

Kentalis deed in 2009 en 2010 een inventarisatie naar het gebruik van solo apparatuur door dove, slechthorende leerlingen en leerlingen met TOS (taalontwikkelingsstoornissen). Aanleiding hiervoor was het ontbreken van consensus over het gebruik van deze apparatuur binnen het cluster 2 onderwijs en de audiologische centra. Het onderzoek resulteerde in richtlijnen voor:

keuze van soort en type apparatuur
technische verificatie
werkwijze implementatie van solo apparatuur
het gebruik van de apparatuur in de klas
communicatie met ouders

Met deze richtlijnen wil Kentalis bijdragen aan een eenduidiger beleid in de toepassing van solo apparatuur.


Meer informatie over het onderzoek en de richtlijnen:
info@kentalissoloapparatuur.nl