Google »

Indicatie stelling, criteria

Solo apparatuur wordt in de regel door de zorgverzekeraar in bruikleen verstrekt. Sommige verzekeringen houden een eigen risico hierop in. Dit kunt u nalezen in uw polis/ navragen bij uw verzekering.

Volgens de regeling hulpmiddelen in de wet komen kinderen in aanmerking voor solo apparatuur als ze:
1) een gehoorverlies hebben van tenminste 35 dB aan een oor of auditieve verwerkingsproblemen*
Én
2) er moet sprake zijn van een (onderwijs)situatie waarin de apparatuur zinvol ingezet kan worden**.

* Auditieve verwerkingsproblemen zijn niet gedefinieerd, dus worden verschillende criteria gehanteerd door de verzekeraars:
a. uitval op spraak in ruis test van meer dan 3 dB (methode Plomp) of soms ook vergelijkbare test die bij kinderen af te nemen is
b. uitval op vragenlijst luistervaardigheden (CHAPS of LIFE)

** Omdat we ons met onze website richten op solo apparatuur op scholen kijken we daar met name naar, maar met de nieuwe wetgeving sinds 1-1-2013 moet de aanpassing functioneringsgericht zijn en dat betekent dat solo apparatuur kan worden geindiceerd als duidelijk gemaakt kan worden dat hoortoestellen niet een passende oplossing bieden om de communicatie optimaal te laten verlopen. Dit is veel ruimer dan alleen in een klassensituatie, ook in (vrijwilligers)werk kunnen de situaties zich voordoen dat solo apparatuur nodig is om de communicatie te verbeteren.
Over het algemeen wordt ook verondersteld dat er een proefperiode met de apparatuur gewerkt wordt om de meerwaarde aan te tonen.

De apparatuur wordt alleen verstrekt/vergoed door de zorgverzekering als de leerling in regulier of speciaal (niet esm/doof/SH) onderwijs zit. Voor meer informatie over de huidige vergoedingsregelingen voor leerlingen die niet in het cluster 2 onderwijs zitten, verwijzen wij hier naar http://www.comfortaudio.com/nl/voor-professionals/support-en-service/service-zorgverzekeraars/.
Zit de leerling wel op cluster 2 onderwijs, dan dient het budget van de school te worden aangesproken.

De aanvraag van de apparatuur moet gedaan worden door een audioloog.

Starten met solo apparatuur


Wanneer er bij een leerling gedacht wordt aan solo apparatuur, worden een aantal stappen doorlopen. Informatie over de start met solo apparatuur vindt u hier.


052-3113-D02P6_Roger_X.jpg
Roger X
 Pic_Beautyshot_Roger_Touchscreen_Mic_L.jpg
Roger touchscreen
 Pic_Beautyshot_Roger_Multimedia_Hub_S.jpg
Multimediahub
 
Packshot_Roger_Pass-around_Standing_Perspective_052-3261-P5.jpg
Pass-around
 Packshot_Roger_Focus_SlimTube_052-3272D02-P2.png
Roger Focus

Langdurige zorg, monitoring in de klas


Dagelijkse bediening
Dagelijkse controle van de werking
Problemen in de werking
Leerlingen zelf verantwoordelijk maken
Opbergen van de apparatuur
Jaarlijkse controle
Twijfels aan de meerwaarde van solo apparatuur
Vervanging van solo apparatuur