Google »
Het is belangrijk om de werking van de apparatuur dagelijks te controleren. Bij oudere leerlingen die betrouwbaar kunnen aangeven of hun systeem wel of niet werkt, is dit eenvoudig. Zij zullen zelf aangeven wanneer hun solo apparatuur onvoldoende werkt. Blijf er echter alert op dat niet alle kinderen zelf aangeven wanneer hun apparatuur niet 100% goed werkt. Het blijft dus belangrijk om alle apparatuur geregeld te controleren.

Bij jongere leerlingen, die zelf nog niet altijd betrouwbaar kunnen aangeven of de apparatuur werkt, zal de leerkracht de werking moeten controleren. Dit kan door op afstand van de leerling, met je rug naar de leerling toe, in de microfoon te praten en te kijken of de leerling hierop reageert. Hierbij kan aan de leerling gevraagd worden om getallen na te zeggen, lichaamsdelen aan te wijzen of vragen te beantwoorden.

Onder downloads vindt u een checklist voor monitoring en troubleshooting bij het gebruik van solo apparatuur.

Een leerling die klaagt over zijn apparatuur