Google »

Leerlingen die aangeven dat de solo apparatuur niet werkt

Wanneer leerlingen klagen over hun apparatuur, kan dat meerdere oorzaken hebben:
de apparatuur werkt niet goed (stoort) of is kapot
de leerling vindt de apparatuur niet mooi of wordt ermee geplaagd
de apparatuur werkt goed, maar de leerling vindt de apparatuur niet prettig of heeft er last van.

Wanneer solo apparatuur gedragen wordt, kan dit tot gevolg hebben dat mede leerlingen minder goed waargenomen worden. De instelling van de hoortoestellen/CI, het type hoortoestel/CI en het type solo apparatuur is hierin bepalend. De schoolaudioloog kan aangeven of bij een specifieke leerling de mede leerlingen inderdaad minder goed gehoord worden wanneer de solo apparatuur gedragen wordt.

Om de leerling goed te kunnen helpen, is het belangrijk om eerst de oorzaak van de klacht vast te stellen. Allereerst is het dan ook belangrijk om de werking van de apparatuur te controleren.

Om in kaart te brengen hoe de leerling over zijn/haar solo denkt, kan de  "Vragenlijst naar gebruik van solo apparatuur, leerlingversie" (.doc) gebruikt worden. De gegevens uit deze vragenlijst leveren een beeld op van de beleving van het kind. Dit kan gebruikt worden om verder in gesprek te gaan met de leerling zelf, of met de klas. Daarbij kan besproken worden dat alle kinderen verschillend zijn, wat solo precies doet en waarom de leerling solo draagt.