Google »

Wanneer kies ik voor een klassikaal systeem

TOS
- als er meerdere leerlingen met auditieve verwerkingsproblemen in de groep zitten.
- als er geen kinderen met auditieve overgevoeligheid in de groep zitten
- als de akoestiek in de ruimte goed is
- als er weinig omgevingsgeluiden zijn


D/SH
Voor groepen met dove/slechthorende leerlingen is dit systeem niet geschikt, omdat de signaal ruis verhouding te weinig verbetert. Het kan hooguit in combinatie met individuele solo apparatuur worden ingezet voor deze groep.