Google »

Jaarlijkse controle

Jaarlijks wordt de apparatuur gecontroleerd op het audiologisch centrum (AC) door de audioloog. De werking van zowel de zender als de ontvangers wordt dan gecontroleerd, ook wordt dan het gehoor van de leerling gecontroleerd. Tevens kunnen eventuele vragen van de leerkracht over de werking en het gebruik van de apparatuur dan worden besproken.