Google »

Controle van de werking van de apparatuur

Wanneer er twijfel is over de werking van de apparatuur, verdient het de voorkeur om de werking ervan verder te controleren.

een kind met hoortoestellen en solo apparatuur


Wanneer een kind met hoortoestellen solo apparatuur draagt, kan de werking eenvoudig worden gecontroleerd door mee te luisteren met de stetoclip/luistervink. Het hoortoestel met ontvanger wordt aan de stetoclip gehangen. De leerkracht hangt de zender om, en de logopedist luistert of de solo apparatuur inderdaad werkt. Dit kan eenvoudig gecontroleerd worden door op de microfoon van de zender te tikken/krabben. Wanneer dit getik gehoord wordt via de solo, werkt de apparatuur (zowel zender als ontvanger).

een kind met CI en solo apparatuur


Er kan meegeluisterd worden of het signaal binnenkomt bij de CI, met behulp van de meeluisterkabeltjes. Deze kabeltjes zijn per merk en type CI verschillend. Niet bij elk type CI is dit meeluisteren mogelijk. Ook hier werkt het bij de controle goed om op de microfoon van de zender te tikken. Dit moet gehoord worden via de ontvanger.

kinderen met ontvangers, zonder hoortoestellen


Er kan meegeluisterd worden door de ontvanger tegen het eigen oor aan te houden, en te luisteren of deze inderdaad werkt.

De logopedisten of technische ondersteuning kan, indien aanwezig binnen de school, helpen bij het meeluisteren naar de apparatuur en met het beoordelen van de werking van de apparatuur.

Wanneer de apparatuur niet blijkt te werken, wordt deze ter reparatie opgestuurd aan de leverancier. Het kan hierbij nuttig zijn, gezien de waarde van de apparatuur, om de apparatuur aangetekend te versturen. Voor Phonak apparatuur geldt dat deze kan worden opgestuurd via de audicien, mits het solo apparatuur betreft die i.c.m. hoortoestellen wordt gebruikt (edulink, i-sense of mylink met koptelefoon vallen niet onder deze regeling en kunnen dus niet door de audicien worden opgestuurd). Wanneer ouders zelf de apparatuur opsturen, vergeet hen dan niet te adviseren om de solo apparatuur verzekerd te versturen.

Het is belangrijk om eerst uit te filteren waar het probleem ligt, de solo apparatuur kan kapot zijn, maar het probleem kan ook liggen in het hoortoestel of de CI van de leerling. Wanneer in de werking van de solo apparatuur geen problemen worden gevonden, kan het gehoor van de leerling worden onderzocht op het AC. Bij deze afspraak neemt de leerling de zender en ontvanger mee naar het AC.
insert into table sessions failed