Google »

Kenmerken van problemen in de auditieve verwerking

vaak aangeven iets niet gehoord te hebben (huh, wat zeg je?)
de ander niet goed kunnen verstaan wanneer er achtergrondgeluid is
de ander wel goed kunnen verstaan in een rustige situatie
mondelinge opdrachten moeizaam begrijpen, vooral als ze lang en ingewikkeld zijn
vaak iets verkeerd verstaan
meer tijd nodig hebben om uit te vinden wat er gezegd is en zodoende vaak om herhaling vragen
moeite hebben met het onthouden van mondelinge informatie. Mondelinge informatie wordt snel vergeten, schriftelijke informatie wordt beter onthouden
snel afdwalen bij gezamenlijke gesprekken of in kringgesprekken (op andere momenten wanneer er niet gesproken wordt, kunnen zij hun aandacht wel voldoende richten)
inadequate antwoorden geven op vragen of opdrachten. De antwoorden zijn vaak niet passend bij de gestelde vraag of opdracht.

("Kinderen met luisterproblemen", uitgave van Fenac, K. Neijenhuis & UMC St. Radboud afdeling KNO/AC, januari 2005)