Google »

Dagelijkse bediening

Alle zenders werken met behulp accu's, en moeten elke nacht worden opgeladen. Wanneer de zenders trouw worden opgelden, kan er gedurende de gehele volgende dag probleemloos worden gewerkt met de apparatuur.

De ontvangers werken of op hoortoestelbatterijen (de maat is afhankelijk van het type ontvanger), of moeten net als de zender worden opgeladen. Ook dit gebeurt dan 's nachts. Aan het einde van de dag hangt de leerkracht/leerling de solo apparatuur zender en/of ontvanger aan de oplader.

Dagelijkse controle van de werking


Bij jongere leerlingen, die zelf nog niet altijd betrouwbaar kunnen aangeven of de apparatuur werkt, zal de leerkracht de werking moeten controleren. Dit kan door
op afstand van de leerling, met je rug naar de leerling toe, in de microfoon te praten en te kijken of de leerling hierop reageert. Hierbij kan aan de leerling gevraagd worden om getallen na te zeggen, lichaamsdelen aan te wijzen of vragen te beantwoorden. Door te tikken op de microfoon, kan ook op kleine afstand de werking van de apparatuur gemakkelijk gecontroleerd worden. De leerling moet het tikken dan terug horen via zijn/haar ontvangers.

Het is belangrijk om de werking van de apparatuur dagelijks te controleren. Bij oudere leerlingen die betrouwbaar kunnen aangeven of hun systeem wel of niet werkt, is dit eenvoudig. Zij zullen zelf aangeven wanneer hun solo apparatuur onvoldoende werkt. Blijf er echter alert op dat niet alle kinderen zelf aangeven wanneer hun apparatuur niet 100% goed werkt. Het blijft dus belangrijk om alle apparatuur geregeld te controleren.

Onder downloads vindt u een checklist voor monitoring en troubleshooting bij het gebruik van solo apparatuur.

Bij problemen in de werking van de solo (trouble shooting)


Wanneer er twijfel is over de werking van de apparatuur, verdient het de voorkeur om de werking ervan verder te controleren. De logopedist/technisch vakman kan hierbij de leerkracht ondersteunen. Controle van de apparatuur

Wanneer de apparatuur niet blijkt te werken, wordt deze ter reparatie opgestuurd aan de leverancier. Het kan hierbij nuttig zijn, gezien de kosten van de apparatuur, om de apparatuur verzekerd te versturen.

Leerlingen zelf verantwoordelijk maken


Het is belangrijk dat leerlingen, naarmate ze ouder worden, steeds zelfstandiger om kunnen gaan met hun apparatuur. Zowel met hun hoorapparatuur, als met hun solo apparatuur. Een beschrijving van de doelen omtrent de omgang met solo apparatuur vindt u  hier (.doc). Deze doelen kunnen worden opgenomen in het groepshandelingsplan of in het individueel handelingsplan van leerlingen.

vergetenlijst.png
Leerlingen kunnen bewust zelf verantwoordelijk gemaakt worden voor hun apparatuur door afspraken te visualiseren.

Opbergen van de apparatuur


Het is belangrijk de apparatuur zorgvuldig op te bergen. Dit zowel aan het eind van de dag, als op momenten dat de apparatuur even uit wordt gedaan. Het is daarbij belangrijk dat ontvangers van de kinderen niet door elkaar raken. Dit kan eventueel door de ontvangers te voorzien van een naamsticker/ kleur (elke leerling heeft zijn eigen kleur sticker op de ontvangers).

Per klas kan er een bewaardoos worden gebruikt, of elke leerling kan een eigen doosje hebben om de solo in op te bergen. Bij een bewaardoos heeft iedere leerling een eigen vakje (met naamlabel), waarin hij zijn apparatuur kan opbergen. Wanneer een leerling Isense/ Roger Focus gebruikt, haalt hij/zij bij het opbergen van de apparatuur de batterijen uit de ontvangers.

De zender wordt aan het eind van elke dag door de leerkracht aan de oplader gehangen, zodat deze de volgende dag weer gebruikt kan worden.

Hoe te handelen bij twijfels over de meerwaarde van de apparatuur


Het kan voorkomen dat de leerkracht zich afvraagt, op grond van observaties en ervaringen, of de solo voor een bepaalde leerling wel meerwaarde heeft. In dit geval kan de jaarlijkse evaluatie, zoals deze beschreven werd onder evaluatie op de lange termijn, eerder plaatsvinden.