Google »

Beheer van de apparatuur op school

Solo apparatuur is een duur hulpmiddel, dat binnen het cluster 2 onderwijs niet wordt vergoed door zorgverzekeraars. Dat wil zeggen dat de solo apparatuur betaald moet worden door de school zelf. Wanneer er binnen school nog geen of nauwelijks apparatuur aanwezig is, kan deze gefaseerd worden ingevoerd. Daarbij verdient het de voorkeur om te starten met het invoeren bij jonge kinderen, om ze al op jonge leeftijd te laten wennen aan de solo apparatuur en hun hoormogelijkheden meteen te optimaliseren.

Afstemmen van de frequenties


Wanneer er binnen een school in meerdere klassen solo apparatuur gebruikt wordt, is het van belang dat de verschillende frequenties op elkaar afgestemd worden. Dit is om te voorkomen dat de apparatuur gaat storen. Voor sommige type ontvangers werkt de ene frequentie ook beter dan de andere. De gekozen frequenties worden binnen de school vastgelegd in het frequentieplan.

Voor individuele therapieën, zoals RT, logopedie of leesbegeleiding, biedt solo apparatuur meestal geen meerwaarde. De één op één situatie in een rustige, akoestisch goede ruimte, zorgt meestal al voor een optimaal spraakverstaan bij de leerlingen. In specifieke gevallen kan ervoor gekozen worden om een leerling in deze situaties toch solo apparatuur te laten dragen. De therapeut heeft in dat geval een eigen zender met een eigen frequentie. Bij binnenkomst van de leerling wordt de ontvanger van de leerling gesynchroniseerd met de zender van de therapeut.

Programmeren van de apparatuur


De apparatuur wordt ingesteld door de schoolaudioloog of schooltechnicus. Deze stelt de oorhangers/ CI van de leerling correct in (dit kan alleen op het AC), en programmeert de solo apparatuur op de juiste frequentie (zie frequentieplan). Voor het instellen van de solo apparatuur is software noodzakelijk, die door de leverancier van de solo apparatuur aan school beschikbaar gesteld kan worden. De leverancier kan de coordinator solo apparatuur/technicus van de school wegwijs maken in het programmeren van de apparatuur via de software.

Het verdient de voorkeur om bij leerlingen met oorhangers of CI de eerste aanpassing op het audiologisch centrum te laten plaatsvinden. Dan kunnen de oorhangers/CI van de leerling ook meteen juist geprogrameerd worden. Verdere aanpassing van de solo apparatuur kunnen dan in te toekomst op school plaatsvinden.