Google »

Frequentieplan

Aan de start van het schooljaar kan de schooltechnicus/co÷rdinator solo apparatuur, in overleg met de leverancier van de apparatuur, een frequentieplan opstellen. Er wordt gekeken in welke groepen er allemaal solo apparatuur wordt ingezet en welke soorten ontvangers de leerlingen hebben. Naar aanleiding van deze inventarisatie wordt er aan elke groep een frequentie toegekend.
Er kan voor gekozen worden om bij vaklessen, zoals handvaardigheid, de leerkracht een eigen zender te laten dragen, met een eigen frequentie. Bij binnenkomst zullen de leerlingen hun ontvangers dan synchroniseren met de frequentie van de zender van de leerkracht. Er kan hierbij ook gewerkt worden met wallpilots (de frequentie van de ontvangers wordt vanzelf omgezet wanneer leerlingen langs de wall pilot lopen).

Een andere optie is dat de zender die in de klas gebruikt wordt, tijdens de vakles wordt meegegeven aan de vakleerkracht die de betreffende les geeft.