Google »

Richtlijnen en instructie gebruikers

Wanneer er binnen de school gestart wordt met het gebruik van solo apparatuur, zal deze eerst moeten worden aangevraagd bij de leverancier. Informatie over de aanvraag van de apparatuur vindt u hier.

Op welke momenten inzetten


De solo apparatuur kan op verschillende momenten binnen school worden ingezet. De momenten van dragen zijn uitgewerkt in het overzicht "momenten inzetten solo apparatuur".

Bij het gebruik van solo apparatuur binnen het kleuteronderwijs, wordt de solo in elk geval gedragen tijdens kringmomenten, liedjes zingen en voorlezen. Tijdens buiten spelen, vrij spelen en NGT lessen wordt ervoor gekozen de microfoon van de zender uit te zetten (mute) of de ontvanger af te doen. Wanneer de apparatuur langere tijd op een dag (bijv. een heel uur) niet gebruikt wordt, kan de ontvanger af-/uitgedaan worden. Zeker wanneer kinderen veel bewegen en spelen, verdient het de voorkeur de apparatuur af te doen, zodat deze niet kapot gaat of kwijt raakt. Wanneer ervoor wordt gekozen de ontvanger te blijven dragen, maar de apparatuur even niet gebruikt wordt, verdient het de voorkeur de microfoon van de zender op "mute" te zetten, zodat er geen ruis optreedt.

Vanaf groep 3 wordt de apparatuur gedragen tijdens onder andere instructiemomenten, kringmomenten, voorlezen en zingen. Tijdens zelfstandig werken, NGT lessen en buiten spelen wordt ervoor gekozen de apparatuur uit te zetten of niet te dragen. Tijdens de vaklessen, m.u.v. gym, wordt de apparatuur gewoon gedragen. De momenten van dragen zijn uitgewerkt in een uitgebreid  overzicht (.doc). Wanneer de zender langer dan een kwartier niet gebruikt gaat worden, kan deze worden uitgezet. De kinderen kunnen hun ontvangers dan gewoon inhouden. Alleen tijdens het vrij spelen of buitenspelen, kunnen de ontvangers het beste worden losgekoppeld en opgeborgen, zodat deze niet kwijt raken.

Leerkracht wegwijs maken


Voordat er gewerkt kan worden met de solo apparatuur in de klassen, is het belangrijk om de leerkracht goed te informeren over (het doel, de bediening en de werking van) de apparatuur. In sommige gevallen kan het ook belangrijk zijn om de leerling goed voor te bereiden op het werken met de apparatuur.

Voorbereiding van de leerlingen


De leerlingen kunnen voorbereid worden door samen een gesprek aan te gaan over het verstaan van spraak in de klas. Er wordt besproken dat solo apparatuur ervoor zorgt dat de stem van de leerkracht rechtstreeks in het oor van de leerling terecht komt, en dat de leerling daardoor de leerkracht waarschijnlijk beter zal kunnen verstaan. Wanneer de leerling vooraf een vragenlijst heeft ingevuld over het verstaan van de leerkracht/kinderen in verschillende situaties, kan deze lijst ook als uitgangspunt worden gehanteerd in dit gesprek.

Voorbereiding van de leerkracht


Er kan, wanneer de apparatuur binnen school door veel leerkrachten gebruikt wordt, voor gekozen worden om alle leerkrachten jaarlijks te scholen in het gebruik van de solo apparatuur. Nieuwe leerkrachten kunnen apart worden geschoold door de co÷rdinator solo apparatuur of de technicus van de school.

Informatie over onderwerpen die binnen deze scholing aan bod kunnen komen vindt u hier.

Communicatie met ouders


Alle ouders worden middels een  brief (.doc) ge´nformeerd over het beleid met betrekking tot solo apparatuur dat binnen de school gehanteerd wordt. Dit beleid kan ook evt. opgenomen worden in de schoolgids van de school. De informatie bestaat uit de volgende punten:
uitleg over doel en werking van de solo apparatuur
uitleg over voordelen en beperkingen van de apparatuur
uitleg beleid m.b.t. solo apparatuur binnen de school
momenten van inzetten van de apparatuur

Deze brief kan eventueel worden aangepast, naar de situatie van de betreffende school. Ouders kunnen ook middels een  brief (.doc) ge´nformeerd worden over evt. thuisgebruik van de apparatuur. De solo apparatuur die op school wordt gebruikt en door school is aangeschaft, kan niet mee naar huis gegeven worden. Dit betekent dat thuisgebruik alleen mogelijk is wanneer ouders, zelf of via hun zorgverzekeraar, een set solo apparatuur aanschaffen voor hun kind. Wanneer het kind het cluster 2 onderwijs bezoekt, is aanvraag van de apparatuur voor in de thuissituatie via de zorgverzekeraar van de ouders vrijwel niet mogelijk.