Google »

Hoorbaarheid

Voor de verstaanbaarheid is het allereerst van belang dat de stem op een voor de leerling hoorbaar niveau het oor bereikt. Hoortoestellen zijn vaak afgesteld op het voldoende hoorbaar maken van spraak van 60 dBA. Maar dit is een gemiddelde, kijk voor de specifieke leerling zijn spraakaudiogram na.

Deze waarde wordt gehaald als de leerkracht binnen een straal van 2 m van de leerling is. Naarmate de leerling verder van de leerkracht af zit, komt de stem van de leerkracht zachter aan bij de leerling. Achterin een standaard klaslokaal is de geluidssterkte van de stem ongeveer 50 dBA.

NB: het spraakaudiogram wordt gemaakt in een ideale ruimte, zonder galm of stoorgeluid!