Google »

Bij-effecten van solo apparatuur

Solo apparatuur zorgt voor versterking van alleen de stem van de leerkracht. Dit betekent dat de leerkracht als doorgever van informatie uit een klassengesprek moet willen functioneren. Of dat er doorgeefmicrofoons of push to talk systemen zullen moeten worden ingezet om ook medeleerlingen via de solo te kunnen waarnemen.
Solo apparatuur die is aangesloten op hoortoestellen: het hoortoestel kan in de regel zo ingesteld worden dat het omgevingsgeluid normaal versterkt doorgegeven wordt (FM+M). In de praktijk blijken er nog wel eens effecten op te treden waardoor het omgevingsgeluid wel wat minder versterkt wordt.
De microfoon is gevoelig: leerlingen hebben last van stoorgeluid door kleding geruis of sieraden die de microfoon raken. De microfoon of ontvanger moet uitgezet worden als de leerling niet wordt aangesproken.
Defecte solo apparatuur en storingen zijn een bron van ellende: leerlingen die het zelf aangeven als het niet goed werkt moeten zo snel mogelijk geholpen worden. Bij leerlingen die het niet aangeven is er vaak veel onzekerheid bij leerkracht en leerling. Belangrijk bij deze leerlingen is dagelijkse goede monitoring en meteen onderzoek/reparatie als de monitoring niet goed uitvalt. Zie daarvoor het kopje over trouble shooting.