Google »

Wel of geen solo apparatuur?

Daarvoor moeten de volgende vragen worden beantwoord:

1.Welke signaalsterkte heeft de leerling minimaal nodig om maximaal te verstaan?
Deze informatie is af te lezen uit een spraakaudiogram in de conditie met eventuele hoortoestellen
2.Wordt deze sterkte gehaald op de plek waar de leerling zit?
In een klein klasje met een goed gelaatgerichte leraar op vaste positie van maximaal 2m mag uitgegaan worden van 60 dBA.
In een standaard klas (bv regulier onderwijs), met een minder goed afgestemde leraar wordt dit zeker niet gehaald, de sterkte ligt dan vaak tussen 50 en 55 dBA.
3.Welke signaal-ruisverhouding of STI heeft de leerling nodig om voldoende te verstaan?
Gemiddeld genomen kan uitgegaan worden dat een STI van 0,78 voor cluster 2 leerlingen nodig is, maar ook hierbij is het van belang om te kijken naar individuele profielen op basis van gehooronderzoek en eventueel aanvullend auditief functieonderzoek.
4.Wordt deze score gehaald op de plek waar de leerling zit?
Om deze vraag te beantwoorden moet de akoestiek van het lokaal worden beoordeeld en moet ook worden gekeken naar stoorbronnen bijvoorbeeld onrustige medeleerlingen, klasgrootte, lawaai van buiten, airco, eventueel combiklassen.