Google »

Verstaanbaarheid

De stem van de leerkracht moet ook voldoende boven stoorgeluid uitkomen. Er zijn drie typen van stoorgeluid te onderscheiden:
late galm ten gevolge van slechte akoestiek
lawaai bronnen binnen het klaslokaal door b.v. gepraat, luchtbehandeling, geschuif van meubilair
lawaai van buiten het lokaal dat het lokaal binnendringt, door een lawaaiige omgeving en onvoldoende geluidswerende gevel.

De mate van spraak-verstaanbaarheid in een ruimte kan worden uitgedrukt in de Speech Transmission Index (STI). De STI ligt tussen 0 en 1. Een gegeven STI-waarde zegt iets over de verstaanbaarheid van spraak in een gegeven situatie. Voor een normaal horende volwassenen geldt globaal de volgende tabel:

STI 0,0-0,3 0,3-0,45 0,45-0,6 0,6-0,75 0,75-1,0
Verstaan-baarheid Slecht, niet verstaanbaar Zwak, verstaanbaarheid niet gegarandeerd Redelijk, aanvaardbaar bij eenvoudige boodschap Goed, minimale waarde voor leslokalen etc Uitstekend, ideaal voor ruimtes tbv kennisoverdracht