Google »

Jongere kinderen -in groep 1 van het cluster 2 onderwijs

In sommige gevallen kan bij jongere kinderen al gekozen worden om solo apparatuur in te zetten. Wanneer kinderen duidelijk uitvallen in het oppikken van de auditieve informatie, en zelf slecht verstaanbaar zijn, kan het verstandig zijn om al in groep 1 met solo te werken. Hierbij is het van belang om goed te kijken naar het gedrag van de leerling, en de oorzaak van dit gedrag.

Wanneer aandacht en concentratie er bij een kind toe leiden dat deze de boodschap niet oppikt, verdient inzetten van solo apparatuur niet de voorkeur. Wanneer het echter eerder zo lijkt te zijn dat de auditieve verwerking de hoofdrol speelt voor de leerling, is uitproberen van solo apparatuur wel gewenst. De vragenlijst  chaps (.pdf) kan worden ingevuld om een beter beeld te krijgen van het hoofdprobleem van de betreffende leerling.