Google »

Afstemmen frequenties

Wanneer er binnen een school in meerdere klassen solo apparatuur gebruikt wordt, is het van belang dat de verschillende frequenties op elkaar afgestemd worden. Dit is om te voorkomen dat de apparatuur gaat storen. Voor sommige type ontvangers werkt de ene frequentie ook beter dan de andere. De gekozen frequenties worden binnen de school vastgelegd in het frequentieplan.

Frequentieplan


Aan de start van het schooljaar kan de schooltechnicus/coördinator solo apparatuur, in overleg met de leverancier van de apparatuur, een frequentieplan opstellen. Er wordt gekeken in welke groepen er allemaal solo apparatuur wordt ingezet en welke soorten ontvangers de leerlingen hebben. Naar aanleiding van deze inventarisatie wordt er aan elke groep een frequentie toegekend.

Er kan voor gekozen worden om bij vaklessen, zoals handvaardigheid, de leerkracht een eigen zender te laten dragen, met een eigen frequentie. Bij binnenkomst zullen de leerlingen hun ontvangers dan synchroniseren met de frequentie van de zender van de leerkracht. Er kan hierbij ook gewerkt worden met wallpilots (de frequentie van de ontvangers wordt vanzelf omgezet wanneer leerlingen langs de wallpilot lopen).

Een andere optie is dat de zender die in de klas gebruikt wordt, tijdens de vakles wordt meegegeven aan de vakleerkracht die de betreffende les geeft.

Voor individuele therapieën, zoals RT, logopedie of leesbegeleiding, biedt solo apparatuur meestal geen meerwaarde. De één op één situatie in een rustige, akoestisch goede ruimte, zorgt meestal al voor een optimaal spraakverstaan bij de leerlingen. In specifieke gevallen kan ervoor gekozen worden om een leerling in deze situaties toch solo apparatuur te laten dragen. De therapeut heeft in dat geval een eigen zender met een eigen frequentie. Bij binnenkomst van de leerling wordt de ontvanger van de leerling gesynchroniseerd met de zender van de therapeut.