Google »

De leerling met aandacht- en concentratie problemen

Voor kinderen met problemen met het richten en vasthouden van de aandacht en concentratie, kan solo apparatuur in de praktijk een meerwaarde hebben. Doordat kinderen de stem van de leerkracht horen alsof hun oor zich vlakbij de mond van de spreker bevindt, kunnen zij zich beter richten op de taal die hen wordt aangeboden. Hierdoor pikken zij deze taal beter op.

Toch wordt door de werkgroep solo apparatuur van Kentalis ervoor gekozen om deze kinderen geen solo apparatuur te laten dragen in de klas. Het dragen van solo apparatuur kan de kinderen wel helpen, maar lost hun probleem niet voor hen op. De problemen van de kinderen liggen op een ander vlak dan waarvoor solo apparatuur oorspronkelijk bedoeld is. Het verdient daarom de voorkeur om bij deze kinderen te zoeken naar een andere interventie, die hen leert om zich beter tot de ander te kunnen richten en zich langer te kunnen concentreren.

Wanneer kinderen met problemen in de aandacht en concentratie leren om zich wat langer te kunnen richten, heeft dat voor hen een veel breder effect dan solo apparatuur. Zo zal deze vaardigheid hen bijvoorbeeld ook helpen bij het zich concentreren tijdens zelfstandig werken. Het zelfstandig werken is een situatie waarin solo apparatuur deze kinderen namelijk niet zal kunnen verder helpen.