Google »

Evaluatie op de langere termijn - Jaarlijkse evaluatieperiode

Wanneer leerlingen ouder worden, en hun taalvaardigheid toeneemt, kan in sommige gevallen de auditieve verwerking verbeteren. Daardoor kan solo apparatuur overbodig worden voor een leerling.

Om het gebruik van de solo apparatuur te evalueren, wordt ervoor gekozen om jaarlijks de solo apparatuur 1-2 weken niet te gebruiken. Deze week/weken worden jaarlijks vastgelegd en gelden schoolbreed. Alle kinderen in TOS-groepen die solo apparatuur dragen, doen eraan mee (m.u.v. slechthorende leerlingen). Na de periode zonder solo apparatuur vult de leerkracht de LIFE-NL in. Oudere leerlingen kunnen hierbij ook zelf de leerlingenversie van de LIFE-NL invullen.

De ingevulde lijst(en) kan/kunnen worden vergeleken met eerder ingevulde lijsten. De gegevens die op deze manier verzameld worden, onderbouwen het besluit om de leerling de solo apparatuur wel of niet te laten behouden. De vragenlijsten kunt u vinden onder pre-meting en nameting. Wanneer de vragenlijsten alleen een onvoldoende duidelijk beeld opleveren, kan nieuw auditief verwerkingsonderzoek worden aangevraagd. Informatie over de sololoze week voor leerkrachten kan  hier (.doc) teruggevonden worden. Informatie over de scoring van de lijsten in de jaarlijkse evaluatie periode vindt u hier.

De beslissing om de solo apparatuur wel of niet te behouden, vindt plaats in overleg tussen de leerkracht, logopedist/co÷rdinator solo apparatuur van de school en de schoolaudioloog. De genomen beslissing wordt vastgelegd in het dossier van de betreffende leerling.

Gaandeweg (n.a.v. de jaarlijkse evaluatie) kan er besloten worden dat de solo apparatuur niet langer gebruikt gaat worden. Het gebruik wordt gestopt, omdat de solo geen meerwaarde meer heeft voor de betreffende leerling. De ouders moeten middels een brief hierover ge´nformeerd worden. Een voorbeeldbrief hiervoor vindt u  hier (.doc).

De voorbeeldbrieven kunnen worden aangepast naar de specifieke situatie van de betreffende leerling.

Wanneer een leerling veel baat heeft bij solo apparatuur, is het zinvol om ouders ook te informeren over de mogelijkheid voor thuisgebruik van de solo apparatuur. Ouders kunnen dan via de behandelend audioloog een aanvraag indienen bij hun zorgverzekeraar, om thuis solo apparatuur vergoed te krijgen.