Google »

De leerling met fonologische stoornissen

Voor kinderen met een fonologische stoornis kan solo apparatuur soms ook een meerwaarde bieden. Als kinderen de leerkracht beter waarnemen, krijgen zij de juiste uitspraak van woorden beter mee. Het kan voor hen ook een meerwaarde bieden om zichzelf terug te horen, zodat zij hun eigen fouten eerder leren opmerken.

We zien vaak dat deze kinderen ook uitvallen bij het spraakverstaan in ruis. Het is belangrijk om bij deze kinderen het spraakverstaan in ruis in kaart te brengen, omdat solo apparatuur juist deze situatie voor kinderen makkelijker en beter toegankelijk maakt. Wanneer er uitval is in spraakverstaan in ruis, kan er gestart worden met een proef met solo apparatuur.

Voor kinderen met fonologische stoornissen kan het belangrijk zijn om al op jongere leeftijd te starten met solo apparatuur, om hun spraakontwikkeling optimaal te stimuleren.