Google »

Invullen lijsten voor pre meting

Het vermoeden van auditieve verwerkingsproblemen (AVP)
Binnen het cluster 2 onderwijs voor leerlingen met ernstige spraaktaalstoornissen, zijn er veel kinderen die moeite hebben met het verwerken van auditief aangeboden taal. Deze kinderen vallen vaak op in hun auditieve verwerking.

Kenmerken van problemen in de auditieve verwerking

Het invullen van de CHAPS


Wanneer de leerkracht het vermoeden heeft dat een kind problemen heeft in de auditieve verwerking, wordt de vragenlijst chaps ingevuld. Deze kunt u  hier (.pdf) downloaden. De resultaten van de vragenlijst worden door de co÷rdinator solo apparatuur van de school/ de behandelend logopedist besproken met de schoolaudioloog. Wanneer er op de ingevulde vragenlijst duidelijk problemen naar voren komen die duiden op een auditief verwerkingsprobleem, wordt er bij een diagnostisch/audiologisch centrum auditief verwerkingsonderzoek aangevraagd voor de betreffende leerling.

Screenen van kinderen op auditieve verwerkingsproblemen


Screenen van kinderen op auditieve verwerkingsproblemen is niet eenvoudig. Om leerlingen met deze problemen in de klas te herkennen is het belangrijk de leerkrachten goed te scholen op kenmerken van auditieve verwerkingsproblemen en de verschillen tussen deze en andere problemen, bijv. aandachtstekort. Screening kan middels het observeren van leerlingen en het invullen van bijvoorbeeld de LIFE of CHAPS. Ook kan een verkorte versie van het AVP onderzoek worden afgenomen binnen de school/instelling. Wanneer een leerling hierop uitvalt, kan er uitgebreid AV onderzoek plaatsvinden, evt. in combinatie met bijv. aandachtsonderzoek, door een diagnostisch centrum. Solo apparatuur kan binnen de instelling/school een aantal weken worden uitgeprobeerd bij de betreffende leerling (proefperiode). Door deze proefperiode na afloop goed te evalueren, kan besloten worden om de solo te behouden of terug te sturen naar de leverancier.

Het onderzoek naar de auditieve verwerking


Als een kind, na uitval op de CHAPS, wordt doorverwezen voor AVP onderzoek, vindt er verder onderzoek plaats naar de auditieve verwerking. De Nijmeegse Test Batterij auditieve verwerking van dr. K. Neijenhuis wordt hier vaak voor gebruikt. Voor kleuters kan er gebruik gemaakt worden van de ATK (Auditieve tests voor kleuters, Neijenhuis e.a.).

Het audiologisch onderzoek wordt uitgevoerd op een audiologisch centrum. De resultaten worden in een overleg tussen de co÷rdinator solo apparatuur/behandelend logopedist en de audioloog besproken. Samen met de ingevulde vragenlijst (chaps) vormt dit de onderbouwing om wel of geen proef met solo apparatuur te starten. Over het algemeen wordt een proef met solo apparatuur alleen gestart wanneer uit auditief verwerkingsonderzoek een probleem in de auditieve verwerking is vastgesteld.