Google »

Schoolverlaters

Het komt voor dat een leerling die solo apparatuur draagt de school verlaat. Dit omdat hij/zij richting voortgezet onderwijs gaat, of naar een andere basisschool gaat. Het verdient dan de voorkeur dat de leerling de solo apparatuur ook op zijn/haar nieuwe school blijft dragen.

Omdat de solo apparatuur eigendom is van de school waarop de leerling tot nu toe zat, betekent dit dat er bij plaatsing binnen de nieuwe school solo apparatuur voor de leerling beschikbaar moet komen. Voor scholen binnen het cluster 2 onderwijs (zowel basisonderwijs als voortgezet onderwijs) zal de nieuwe school de solo apparatuur moeten aanschaffen. Binnen andere vormen van onderwijs kan de solo apparatuur via de zorgverzekeraar van ouders voor de betreffende leerling worden aangevraagd. De leerling kan hiervoor met zijn/haar ouders worden doorverwezen naar de schoolaudioloog. Deze kan de apparatuur voor de nieuwe situatie aanvragen.

Wanneer de leerling op de nieuwe school enkele maanden met solo apparatuur heeft gefunctioneerd, kan de meerwaarde ervan eventueel geŽvalueerd worden.