Google »
Er is een schoolaudioloog beschikbaar die tijd heeft om zich te buigen over de solo apparatuur. De taken van de schoolaudioloog zijn onder andere: programmeren en instellen van oorhangers en solo apparatuur, controle van de werking van de solo apparatuur, meebeslissen in wel of niet behouden van de solo na een evaluatie periode.