Google »
Er is een vakinhoudelijke deskundige (op het gebied van solo) die samen met de audioloog de trajekten per leerling uitzet en die zich bezighoudt met de evaluatie van de apparatuur (bij kinderen van negen jaar). Deze deskundige is een logopedist of leerkracht, die tijd heeft in zijn/haar takenpakket om met de solo apparatuur aan het werk te kunnen (ook wel coordinator solo apparatuur genoemd).