Google »

Programmeren van de apparatuur

De apparatuur kan door de schoolaudioloog of door de school van de leerling worden aangevraagd. In beide gevallen wordt de apparatuur niet vergoed door de zorgverzekeraar van ouders, en zal de school dus de aanschafkosten op zich nemen. De school en het audiologisch centrum kunnen onderling afspreken wie de solo apparatuur normaliter aanvraagt.

Wanneer de school reeds veel solo apparatuur in huis heeft, kan het zijn dat er nog sets op voorraad zijn, en dat er dus geen nieuwe set hoeft te worden aangevraagd.

Aanvraag en aanpassing via de schoolaudioloog


Wanneer een leerling solo apparatuur krijgt, kan deze worden aangevraagd door de schoolaudioloog. Wanneer de school zelf niet beschikt over de juiste software om de apparatuur te programmeren, verdient het de voorkeur om de audioloog de apparatuur te laten aanvragen bij de leverancier. De apparatuur wordt vervolgens door de leverancier geleverd aan de audioloog. Deze zorgt ervoor dat de apparatuur op de juiste frequentie wordt ingesteld en stuurt deze door naar school. De (co÷rdinerend/behandelend) logopedist bereidt de leerkracht voor op het gebruik van de solo apparatuur. De leerling wordt altijd voorbereid door de leerkracht en behandelend logopedist. Daarna kan er gestart worden met het gebruik van de apparatuur in de klas.

Aanvraag en aanpassing via school


De co÷rdinator solo apparatuur/technicus van de school vraagt bij de leverancier een set solo apparatuur aan. In overleg met de leverancier wordt bepaald op welke frequentie de apparatuur moet worden geprogrammeerd. Dit programmeren kan door de leverancier gedaan worden, maar kan met de juiste software ook binnen de school gedaan worden. De leverancier kan de co÷rdinator solo apparatuur/technicus van de school wegwijs maken in het programmeren van de apparatuur via de software.