Google »
Er is een technisch vakman beschikbaar die de werking van de apparatuur kan nagaan en evt. kan repareren. De taken van de technisch vakmaan zijn: het regelmatig nakijken van de werking van de apparatuur, oplossen van problemen in de werking van de apparatuur, communicatie met de leverancier hierover. Verder behoort het instellen van de apparatuur na levering voor de leverancier tot de taken van de technicus.