Google »

Nameting

Evaluatie van het gebruik van de apparatuur


Auditief functioneren


Het is belangrijk om in de praktijk te bekijken hoe de leerling functioneert met zijn/haar solo apparatuur. Daarvoor wordt de LIFE-NL vragenlijst opnieuw ingevuld. Deze vragenlijst brengt in kaart hoe goed de leerling de spraak verstaat, in verschillende situaties. Het beeld dat uit deze vragenlijst naar voren na de proef, wordt vergeleken met het beeld dag voor de proef werd gezien op de vragenlijst. Op deze manier kan er goed vergeleken worden hoe de leerling met en zonder solo apparatuur functioneert.

De bevindingen uit de LIFE-NL vragenlijsten (zowel in de voor-meting als in de na-meting) kunnen digitaal worden verwerkt in een  spreadsheet (.xls). Door de gegevens in te voeren wordt een duidelijk beeld zichtbaar van de meerwaarde van de solo apparatuur in de verschillende luistersituaties.

Gebruik van de apparatuur


Naast het in kaart brengen van het auditief functioneren van een leerling, kan het van belang zijn om in kaart te brengen wanneer de apparatuur gedragen wordt en hoe de leerlinge deze apparatuur ervaart. Dit met als doel om de leerkracht verder te scholen in het gebruik van de apparatuur. Hiervoor kan de  Vragenlijst gebruik solo, leerkrachtversie (.doc) worden gebruikt.

Zeker wanneer leerlingen aangeven de apparatuur niet prettig te vinden, is het van belang om te bekijken of dit ligt aan de werking van de apparatuur, of aan de beleving van de leerling. Hiervoor kan de  leerling-versie van de vragenlijst (.doc) gebruikt worden (AC Sint Marie, september 2005).

De besluitvorming, wel of geen solo apparatuur


De behandelend logopedist/co÷rdinator solo apparatuur bespreekt de ingevulde vragenlijsten (LIFE-NL) uit de pre- en postmeting met de audioloog. Het is zinvol wanneer de leerkracht ook kan aansluiten bij dit overleg. Wanneer dat niet lukt, verdient het de voorkeur dat logopedist en leerkracht de afspraak met de audioloog gezamenlijk voorbereiden.

In dit overleg wordt er op grond van de resultaten besloten of de leerling de solo apparatuur wel of niet behoudt in de toekomst. Wanneer besloten wordt dat de leerling de solo apparatuur moet behouden, schaft de school deze aan voor de betreffende leerling.

Communicatie met ouders


Na afloop van de eerste proefperiode periode met solo apparatuur, worden de post-meting observatie lijsten ingevuld door de leerkracht. Naar aanleiding van de resultaten wordt besloten of een leerling de apparatuur wel of niet behoudt. Ook hierover informeert de school ouders schriftelijk. De brief voor het behouden van de apparatuur vindt u  hier (.doc). In deze brief komen de volgende punten aan bod:
Korte terugkoppeling van de resultaten van de proef/evaluatie met solo
Informatie over jaarlijkse evaluatie van de meerwaarde van de apparatuur

De brief voor het stopzetten van de solo apparatuur (na de proefperiode) is  hier (.doc) terug te vinden.