Google »

Vervanging van apparatuur

Solo apparatuur is een duur hulpmiddel, dat binnen het cluster 2 onderwijs niet wordt vergoed door zorgverzekeraars. Dat wil zeggen dat de solo apparatuur betaald en verzekerd moet worden door de school zelf. Ook de batterijen zullen door school moeten worden aangeleverd en bekostigd. Bij sommige verzekeringen gelden afspraken over de manier waarop de apparatuur 's nachts moet worden opgeborgen. Het is belangrijk om je als school hierover dus goed te laten informeren.

Solo apparatuur is, net als oorhangers, apparatuur die kapot kan gaan en slechts een beperkte levensduur heeft. Het is daarom van belang om de apparatuur regelmatig te repareren, en na verloop van tijd te vervangen. Hiermee moet rekening geworden houden in de schoolbegroting.

Omdat zowel zenders als ontvangers kapot kunnen gaan is het belangrijk om een aantal reservespullen standaard in huis te hebben.
reserve zender(s)
reserve ontvanger(s)
Edulinks, Isense
batterijen
reserve accu’s voor de zender
reserve microfoon(s)
reserve oplader(s) voor de zender