Google »

Kinderen met auditieve verwerkingsproblemen waarbij het spraakverstaan in ruis gedeeltelijk of niet uitvalt

Voor deze kinderen biedt solo apparatuur niet altijd een meerwaarde, omdat hun hoofdprobleem niet ligt in het filteren van spraak uit omgevingsgeluid. De audioloog die verantwoordelijk is voor de afname van de testbatterij "auditieve verwerking" (K. Neijenhuis, Nijmeegse Test Batterij of ATK), kan adviseren in het wel of niet uitproberen van solo apparatuur.

Vaak is het lastig om alleen vanuit de toets een goed advies te geven. In dat geval kan het uitproberen van solo apparatuur (proefperiode) een duidelijke meerwaarde bieden. Aan de hand van observaties voor en tijdens de proefperiode kan dan worden bepaald of solo apparatuur een meerwaarde heeft voor de betreffende leerling.