Google »

Pre-meting

Voor er definitief gestart wordt met het inzetten van solo apparatuur, is het van belang om het auditief functioneren van het kind goed in kaart te brengen. Het verdient de voorkeur hiervoor een observatielijst te gebruiken, die ook na afloop van de proefperiode kan worden ingevuld. Dan kan er optimaal bekeken worden welke meerwaarde de apparatuur heeft voor de betreffende leerling.

De LIFE-NL vragenlijst van Dr. Karin Neijenhuis kan hiervoor worden ingezet. Deze vragenlijst is anders dan de eerder ingevulde CHAPS. De CHAPS was vooral bedoeld om te bekijken of er inderdaad spraken zou kunnen zijn van een probleem in de auditieve verwerking.

Inmiddels heeft auditief verwerkingsonderzoek plaatsgevonden, en is het helder dat er bij de betreffende leerling een probleem is in de auditieve verwerking. De LIFE-NL zoomt nu verder in op het auditief functioneren van de leerling in verschillende situaties in de klas. De  LIFE-NL (.doc) wordt in elk geval door de leerkracht ingevuld.

Daarnaast kan ervoor gekozen worden om de leerling zelf de leerlingenversie van de LIFE-NL te laten invullen. Dit verdient zeker bij oudere leerlingen de voorkeur. De LIFE vragenlijst voor leerlingen bestaat in twee versies:  LIFE-NL voor kinderen tot 9 jaar (.doc),  LIFE-NL voor kinderen vanaf 9 jaar (.doc). De handleiding van de LIFE-NL vindt u  hier (.pdf).

De werkgroep solo-apparatuur heeft enkele items die ook van belang werden geacht toegevoegd aan de oorspronkelijke lijst. De gegevens die middels de LIFE-NL worden verkregen, kunnen worden verwerkt in een  spreadsheet (.xls).