Google »

Solo inzetten vanaf groep 2

Er is gekozen om te beginnen met solo apparatuur in groep 2. Kinderen onder de 5 jaar (voorschool en groep 1) hebben relatief weinig instructiemomenten. Onder instructiemomenten worden momenten verstaan waarop de leerkracht iets uitlegt of vertelt aan de kinderen. De kinderen zijn tijdens instructie momenten veelal luisterend bezig, en er is slechts beperkte interactie tussen de leerlingen onderling.

Kinderen tot 5 jaar werken vaak in de kring, waarbij de afstand tussen de leerkracht en de leerling beperkt is. Bovendien kunnen deze jonge kinderen vaak nog niet aangeven wanneer de solo apparatuur onvoldoende werkt. Bij slechte ervaringen met de apparatuur, kan er bij de kinderen een aversie ontstaan tegen het gebruik van de apparatuur.

Vanaf groep 2 (5 jaar) komt er aandacht voor de ontwikkeling van de auditieve vaardigheden, als voorloper op het lees- en schrijfonderwijs in groep 3. Vanaf groep 3 wordt er steeds vaker gewerkt met instructiemomenten. Daarom is de leeftijd van 5 jaar gekozen als startpunt van het gebruik van solo apparatuur.