Google »

Leerlingen met gehoorproblemen binnen het cluster 2 onderwijs

Leerlingen met een perceptief gehoorverlies


In sommige gevallen kan het voorkomen dat er slechthorende leerlingen meedraaien in het TOS onderwijs. Dit zijn veelal kinderen die naast hun slechthorendheid een spraak-/taalprobleem laten zien, dat niet verklaarbaar lijkt te zijn vanuit hun slechthorendheid.

Voor slechthorende kinderen binnen het TOS onderwijs heeft solo apparatuur over het algemeen een duidelijke meerwaarde. Deze kinderen zullen dus vanaf plaatsing binnen de TOS groep, over het algemeen altijd solo apparatuur blijven dragen. Ze hoeven niet deel te nemen aan de jaarlijkse evaluatie periode. Alleen wanneer er gegronde twijfels zijn over de meerwaarde van de apparatuur, kan het dragen van de apparatuur worden geëvalueerd om de meerwaarde in kaart te brengen.

Leerlingen met geleidingsverliezen - middenoorproblematiek


Wanneer een leerling regelmatig last heeft van middenoorproblematiek, en buisjes onvoldoende meerwaarde bieden, kan solo apparatuur worden ingezet.

Wanneer de middenoorproblematiek is vastgesteld, kan samen met de behandelend audioloog worden afgesproken of en wanneer solo apparatuur wel of niet zal worden ingezet voor de betreffende leerling.

Leerlingen die horen met één oor (gehoorverlies aan één oor)


Leerlingen die aan één oor een gehoorverlies hebben, hebben moeite met richting horen en spraakverstaan in ruis. Zij zullen over het algemeen een meerwaarde hebben bij het gebruik van solo apparatuur. Deze leerlingen starten bij plaatsing met solo apparatuur. De meerwaarde ervan kan jaarlijks worden geëvalueerd in de periode zonder solo apparatuur.