Google »
Wanneer de leerkracht voldoende beeld heeft gekregen van het functioneren zonder solo apparatuur, kan deze periode heel kort gehouden worden (1 week). Wanneer de leerkracht niet snel een beeld krijgt van het functioneren met solo apparatuur, kan deze periode worden verlengd naar maximaal 3 weken.