Google »

Aanvraag en aanpassing via de audioloog


Wanneer een leerling solo apparatuur krijgt, kan deze worden aangevraagd door de schoolaudioloog. De apparatuur wordt vervolgens door de leverancier geleverd aan de schoolaudioloog. Deze zorgt ervoor dat de apparatuur op de juiste frequentie wordt ingesteld en stuurt deze door naar school. De (coordinerend/behandelend) logopedist bereidt de leerkracht voor op het gebruik van de solo apparatuur. De leerling wordt altijd voorbereid door de leerkracht en behandelend logopedist. Daarna kan er gestart worden met het gebruik van de apparatuur in de klas.

Aanvraag en aanpassing via school


De co÷rdinator solo apparatuur van de school vraagt bij de leverancier de solo apparatuur aan. In overleg met de leverancier wordt bepaald op welke frequentie de apparatuur moet worden geprogrammeerd. Dit programmeren kan door de leverancier gedaan worden, maar kan met de juiste software ook binnen de school gedaan worden. Het verdient de voorkeur om bij leerlingen met oorhangers of CI de eerste aanpassing op het audiologisch centrum te laten plaatsvinden. Dan kunnen de oorhangers/CI van de leerling ook meteen juist geprogrameerd worden.

Werken vanuit een voorraad


Wanneer er op een school reeds een periode gewerkt wordt met solo apparatuur, heeft deze school reeds een set aan zenders en ontvangers in huis. Aan het begin of eind van ieder schooljaar wordt deze apparatuur opnieuw verdeeld over de groepen en wordt deze waar nodig (wanneer leerlingen van groep wisselen) op andere frequenties geprogrammeerd.